Gaspro Store Anlæg er et program til at beregne årsnyttevirkning og besparelser af energiforbedringer på større kedelanlæg til bygnings- og brugsvands­opvarmning med en eller flere kedler. Programmet er for professionelle brugere, og er udviklet af Dansk Gasteknisk Center a/s. Det er et effektivt værktøj i forbindelse med dokumentation af energibesparelser.

Årsnyttevirkningerne i denne variant af Gaspro Store Anlæg er baseret på nedre brændværdi.

 

 

Hvis du har problemer med aktivere Gaspro-SA Hn, eller andre licensrelaterede problemer,
så kan henvendelse ske til gpsa@dgc.dk.

 

Klik på nedenstående knap for at få vist brugervejledningen som pdf-fil i et nyt vindue.

Ved indtastning af tal opfattes både komma
og punktum som decimalseparator.

Generelt

Energidata

- angives under varmtvandssystem

Kedelcentral

Varmeanlæg

Evt. estimat for uafkølet returvand

Varmtvandssystem

Beregningsfejl

Resultater

Bemærkninger

Anlæg

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Test

Energidata

- angives under varmtvandssystem

Kedelcentral

Varmeanlæg

Evt. estimat for uafkølet returvand

Varmtvandssystem

Beregningsfejl

Resultater

Bemærkninger

Anlæg

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Besparelser kan ikke beregnes, før der er resultater for eksisterende og forbedret anlæg.

Besparelser

Anlæg

Eks. anlæg Forb. anlæg Forbedring

Kedelcentral

Varmeanlæg

Varmtvandssystem

Vælg det projekt, du vil hente

Vælg de projekter du vil slette, og tryk derefter på "Slet valgte projekter"Input-model

Debug-data

Beregningsmodel

Debug-data

Debug udskrift

Debug-data

Gaspro Store Anlæg version 0.0.0